Arkiv: februari, 2015

Skattereduktion för mikroproduktion av el införs

Skattereduktion beräknas efter den el som matas in till elnätet, alltså inte hela produktionen. Detta kommer att bidra till ett högre värde för den överskottsproduktion som uppstår i de flesta anläggningar och ger bättre villkor

Publicerad: 23 februari, 2015

Läs mer

Sänkta stödnivåer i solcellsstödet

Tidigare har solcellsstödet gett möjlighet till 35% av investeringskostnaden i bidrag för solcellsanläggningar, men nu sänks alltså nivån. Kostnaden för solcellsanläggningar har sjunkit sedan den förra stödnivån fastställdes och en sänkt stödnivå innebär att stödet

Publicerad: 23 februari, 2015

Läs mer