Solenergin fortsätter att växa

Strategi för ökad användning av solel Intresset för solenergi är stort och nu gäller det att skapa förutsättningar för tillväxt på marknaden. Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för