Skåne Solar Award – tre finalister utsedda

Skånebeslag Skånebeslags solcellsanläggning i Arlöv är nästan heltäckande och i stort sett svävande över takytan. Anläggningen bidrar aktivt till verksamhetens mål om att de vill minska sitt elberoende och utsläppen av koldioxid. Anläggningen kan utökas