Arkiv: augusti, 2016

Ljusning i frågan om energiskatt på solel

Sedan 1 juli gäller nya regler för energiskatt som innebär att den som äger en eller flera solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 255 kW toppeffekt måste betala energiskatt på egenkonsumerad el från solcellerna. Detta har upprört

Olika villkor för bygglov i Skånska kommuner

Ungefär hälften av de Skånska kommunerna har infört särskilda riktlinjer gällande bygglov för solenergi. De flesta av riktlinjerna ger någon form av lättnad i kravet på bygglov för solenergianläggningar. En vanligt förekommande formulering är att

Publicerad: 22 augusti, 2016Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer