Stor ökning av solceller i Skåne 2016

Solceller fortsätter att öka i Skåne enligt vår kartläggning som genomförts med underlag ifrån elnätsägarna. Årsproduktionen av el från solcellerna i Skåne uppgår till cirka 21 miljoner kWh, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 4200 familjer.