Region Skåne tog hem Skåne Solar Award 2017

Juryn prisade anläggningen som bidrar med både el och uppvärmning till byggnaden. Juryns motivering lyder: ”Ett ambitiöst projekt med en genomtänkt teknisk helhetslösning som har resulterat i ett plusenergihus med både solceller och solfångare som