Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 13 juni beslutade riksdagen om att slopa kravet på bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Fler nyheter

Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen. Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne.

Skåne Solar Award är ett pris som instiftats för att öka intresset hos arkitekter och byggföretag för att installera solenergianläggningar i nya och befintliga byggnader. Priset delas årligen ut i kategorin Årets solenergianläggning.

                                             EON_Logo_R_85             MalmöStad_mlogo_staende_cmyk [Konvert]

Nyheter

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Den 13 juni beslutade riksdagen om att slopa kravet på bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Allt fler skåningar skaffar solceller

Intresset för solenergi fortsätter att växa i Skåne, enligt statistik inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd. Idag finns över 5 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne, med varierande storlek.

Solceller – lär dig mer!

Utbildningsdag i solceller torsdagen 3 maj i Lund för fastighetsägare, byggföretag, arkitekter, leverantörer, installatörer m.fl.

Lokala energisystem i Simris

Seminarium tisdagen 8 maj kl.15-16.30 hos E.ON i Malmö - med virtuellt studiebesök i Simris!

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi 2017

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Årsmöte 5 mars

Alla medlemmar i Solar Region Skåne välkomnas till årsmöte den 5 mars, hos E.ON på Carl Gustafs väg 4 i Malmö. Efter mötet presenteras färsk statistik för solceller i Skåne 2017 och så får vi föredrag från E.ON och Malmö stad.

Fler nyheter