Aktiviteter 2018

Solar Region Skåne arrangerar utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang för ökat intresse och kunskap om solenergi i regionen. Arrangemang anordnas genom olika projekt och samarbeten men även på förfrågan av kommuner och andra organisationer. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att arrangera något tillsammans med oss.

24 januari, Lund: Föreläsning om solenergi
Johan Nyqvist föreläser en grupp solcellsintresserade i Lund.

5 mars, Malmö: Årsmöte
Årsmöte för föreningens medlemmar hos E.ON i Malmö.

21 mars, Malmö: Solenergi i arkitekturen
Informationskväll inom projektet Sol i Syd. Inbjudan och program (pdf)

19 april, Ystad Saltsjöbad: Work shop – Nätanslutning av Solceller
Work shop för nätägare och andra intresserade av solcellsanslutning. Program(pdf)

26 april, Hässleholm: Solcellskväll i Hässleholm
Cerina Wittbom föreläser för solenergiintresserade i Hässleholm. Inbjudan och program.

2 maj, Karlshamn: Solceller – lär dig mer!
Utbildning för fastighetsägare, byggföretag, arkitekter, leverantörer, installatörer, m.fl. Inbjudan och program till Karlshamn

3 maj, Lund: Solceller – lär dig mer!
Utbildning för fastighetsägare, byggföretag, arkitekter, leverantörer, installatörer, m.fl. Inbjudan och program kommer snart.

8 maj, Malmö: Lokala energisystem i Simris
Besök hos E.ON i Malmö – med virtuellt studiebesök i Simris! Inbjudan och program.

19 juni, Malmö: Skånes Energiting
Solar Region Skåne medverkar bl.a. genom utdelning av Skåne Solar Award

 

9 oktober, Skivarp: Solcellsföreläsning
Föreningen är inbjuden att hålla en föreläsning för solenergiintresserade i Skivarp. Mer information kommer.

Senast uppdaterad: