Projekt

Solar Region Skåne deltar i och driver ett flertal olika samverkansprojekt med fokus på att främja solenergi. Nedan presenteras både aktuella och avslutade projekt. Har du frågor om något av projekten? Kontakta verksamhetsledare Johan Nyqvist.

 

Sol i Syd

När: 2016-2018
Vad: Projektet syftar till att stärka solcellsbranschen i Skåne och Blekinge och att öka intresset bland arkitekter för att integrera solenergi i nya fastigheter. I projektet ingår också insatser för ökad beställarkompetens, samverkan mellan elnätsföretag, och en undersökning av hur regionala mål kan driva utvecklingen.
Projektets genomförs i nära samverkan med Energikontoret Skåne. Läs mer

Med stöd av: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen

SoliSyd                       EUlogo_v_CMYK.eps-2

 

kraftringen_logo_250px          KSS_logo_red_big

 

RB_rgb_eps                      Solar Region

 

Samskapande grön omställning

När: 2016-2018
Vad: Genom medborgardialog och förbättrad information kring beställarkrav, bygg- och skatteregler ska projektet verka för att minska de hinder hushåll upplever för en investering i solenergi. Övriga partners kommer ha att testa metoden på pilotfall kopplade till konvertering av oljeuppvärmning (Hjörring), smarta mätare (Ålborg) och infrastruktur för laddning av elfordon (Dalsland).
Projektets genomförs i nära samverkan med Energikontoret Skåne. Läs mer
Med stöd av: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Solar Region Skåne

 Projektlogo  Utskrift  SRS

 

Slutförda projekt

Mer kunskap om solenergi
En föreläsningsserie runt om i Skåne om solenergi riktad till villaägare och bostadsrättsföreningar och andra intresserade.

Solenergi i stadsplanering och bebyggelse
Projektet syftade till att främja solenergi som en naturlig del i stadsplaneringsprocesser. Inom ramen för projektet har informationsmaterial och handböcker tagits fram och en seminarieserie arrangerats.

Räkna på solceller
Projektet beskriver olika sätt att finansiera solcellsanläggningar. Här finns dels en handledning för att ge långivare och låntagare ett bättre underlag i bedömningen av solcellers lönsamhet och dels en rapport som beskriver och ger exempel olika typer av ägande.

Solenergi och torkprocesser
En rapport har tagits fram som handlar möjligheter att nyttja solenergi i olika typer av torkprocesser, integrering, systemval och ekonomi. Att utnyttja solenergi i olika torkprocesser sker idag i liten omfattning och avsikten med rapporten är att belysa möjligheter och ekonomi för ett mer storskaligt nyttjande och även belysa miljökonsekvensen.

Senast uppdaterad: