Kategori: Allmänt om solenergi

Stor ökning av solceller i Skåne 2016

Solceller fortsätter att öka i Skåne enligt vår kartläggning som genomförts med underlag ifrån elnätsägarna. Årsproduktionen av el från solcellerna i Skåne uppgår till cirka 21 miljoner kWh, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 4200 familjer.

Olika villkor för bygglov i Skånska kommuner

Ungefär hälften av de Skånska kommunerna har infört särskilda riktlinjer gällande bygglov för solenergi. De flesta av riktlinjerna ger någon form av lättnad i kravet på bygglov för solenergianläggningar. En vanligt förekommande formulering är att

Publicerad: 22 augusti, 2016Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Fortsatt stark utveckling för solenergin i Skåne

Resultatet av Solar Region Skånes årliga kartläggning av skånska solcellsanläggningar visar på en ökning med 57 % sedan föregående år, både i antal anläggningar och efter anläggningarnas storlek (kW). Totalt fanns 948 solcellsanläggningar anslutna till

Publicerad: 23 mars, 2016Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Inspirationsfilm om solceller

Filmen lyfter fram användningen av solceller för företag och privatpersoner. Vi får se exempel på fastighetsföretag som börjat installera solpaneler på deras fastigheter och privatpersoner som byggt det på deras tak. Tanken är att filmen

Publicerad: 16 december, 2015Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Solenergin fortsätter att växa

Strategi för ökad användning av solel Intresset för solenergi är stort och nu gäller det att skapa förutsättningar för tillväxt på marknaden. Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för

Solenergin har ökat kraftigt i Skåne under 2014

Enligt vår nya kartläggning av nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne finns det nu nära 7,9 MW solceller i Skåne. Detta är mer än en tredubbling sedan början av 2013. Solcellerna finns i alla skånska kommuner, totalt