Kategori: Skåne Solar Award

Region Skåne tog hem Skåne Solar Award 2017

Juryn prisade anläggningen som bidrar med både el och uppvärmning till byggnaden. Juryns motivering lyder: ”Ett ambitiöst projekt med en genomtänkt teknisk helhetslösning som har resulterat i ett plusenergihus med både solceller och solfångare som

Skåne Solar Award – tre finalister utsedda

Skånebeslag Skånebeslags solcellsanläggning i Arlöv är nästan heltäckande och i stort sett svävande över takytan. Anläggningen bidrar aktivt till verksamhetens mål om att de vill minska sitt elberoende och utsläppen av koldioxid. Anläggningen kan utökas

Finalisterna till Skåne Solar Award 2015 utsedda!

Stenbäckens Sol, Solceller Klippan En estetiskt mycket tilltalande gestaltning med solceller. En perfekt förebild och satsningen är värd en särskild eloge för sin vackra helhetslösning och är därmed det bästa landsbygdsförslaget i år. Palettskolan i