Kategori: Skatte- och bidragsregler

Storsatsning på solcellsstödet i budgetpropositionen

Regeringen vill därför öka stödet till 390 miljoner kronor per år från 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder kronor på solceller fram till 2019. Läs mer här

Publicerad: 16 september, 2015Sidansvarig: Anna Cornander

Läs mer

Seminarium om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Den 1 januari 2015 började skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el att gälla. Vilka konsekvenser och förutsättningar kommer de nya skattereglerna få för vindenergi- och solenergimarknaden? Inbjudna experter kommer under förmiddagen förklara hur den nya skattereduktionen

Skattereduktion för mikroproduktion av el införs

Skattereduktion beräknas efter den el som matas in till elnätet, alltså inte hela produktionen. Detta kommer att bidra till ett högre värde för den överskottsproduktion som uppstår i de flesta anläggningar och ger bättre villkor

Publicerad: 23 februari, 2015

Läs mer

Sänkta stödnivåer i solcellsstödet

Tidigare har solcellsstödet gett möjlighet till 35% av investeringskostnaden i bidrag för solcellsanläggningar, men nu sänks alltså nivån. Kostnaden för solcellsanläggningar har sjunkit sedan den förra stödnivån fastställdes och en sänkt stödnivå innebär att stödet

Publicerad: 23 februari, 2015

Läs mer