Kategori: Uncategorized

Solceller – lär dig mer!

Installerade solceller i Skåne fortsätter att öka kraftigt under 2017. Energimyndigheten tror att år 2040 kan solceller stå för 10 % av Sveriges elproduktion. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är stor. Ta chansen

Lokala energisystem i Simris

Vi besöker E.ON i Malmö och gör studiebesök till Simris via VR-glasögon (virtual reality). I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank.

Solcellskväll i Hässleholm

Tid och plats Torsdag 26/4 – 2018  Föreläsning: 17:30—ca. 18:15 Utställning: Efter föreläsningen Plats: Norra station, Stockholm Aula, Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm Solar Region Skåne är inbjuden av Energi- & klimatrådgivaren i Hässleholm och Europa

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi

Statistiken är inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne inom projekt Sol i Syd. Kartläggningen visar att vid slutet av 2017 fanns 2 056 solcellsanläggningar anslutna till det skånska elnätet, med en

Årsmöte 5 mars

Plats: E.ON, Carl Gustafs väg 4, Malmö Tid: Start med lunch kl 13:00. OBS justerad tid! Anmälan: Till johan.nyqvist[at]kfsk.se, helst före 26/2. Ange allergi eller specialkost. Program, årsmöte 5 mars 2018 13:00 Lunch 13:30 –

Publicerad: 12 februari, 2018

Läs mer

Två nya solcellsutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 525 utbildningar inom yrkeshögskolan och vi noterar med särskilt intresse två nya utbildningar med inriktning på solenergi. ”Solenergiprojektör specialisering solceller” på Campus Varberg i Halland och en distansutbildning ”Soleltekniker” på

Vikarie sökes

Kommunförbundet Skåne söker en projektledare till Energikontoret Skåne som sköter Solar Region Skånes kansli. I arbetsuppgifterna ingår att driva och administrera Solar Region Skånes verksamhet men också att vara projektledare för andra projekt som rör

Publicerad: 22 december, 2017Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Julmingel för medlemmar 19 december

Medlemmar i Biogas Syd, Solar Region Skåne, Skånes vindkraftsakademi samt inbjudna via Näringslivsavdelningen, Malmö stad är välkomna tisdagen 19 december 15.00 på MEC i Malmö. Knud Tybirk, Samsø kommune berättar om Samsø och Peder Kjellen,