Pågående

Solen Runt – kompetensutveckling 2023 & 2024

Solen Runt är föreningens satsning på kompetensutveckling med stöd av Region Skåne och genomförs tillsammans med Sustainable Business Hub och Ideon Science Park under 2023/24. Olika solintressenter - olika behov  […]