Latest Past Evenemang

Kallelse till Årsmöte 2023

Ideon Sccience Park - Alfa (Forum) Scheelevägen, Lund

Välkommen till Solar Region Skånes årsmöte - vänligen läs mer & anmäl dig här!  Mingel & föredragen är öppet för alla - själva årsmötet är enbart för föreningens medlemmar. Frågor […]

Årsmöte 2023 Solar Region Skåne

Ideon Sccience Park - Alfa (Forum) Scheelevägen, Lund

ANMÄL DIG HÄR 13:30 – 14:00 Mingel 14:00 – 15:20 Solen runt: Kompetensutveckling inom solkraft Jonas Birgersson, Via Europa: Det nya energilandskapet – visioner för framtidens affärer Jenny Wahl & […]