Material

Här samlas dokument, rapporter eller annat material som tagits fram i föreningens verksamhet eller de olika projekt som genomförts under åren. Gå ned på sidan för att hitta:

- Rapporter
- Undersökningar/Kartläggningar
- Seminariedokumentation
- Länkar och hemsidor

Remissvar

Remissvar till energi- och miljödepartementet 
Solar Region Skåne svarade på remiss av Energimyndighetens Förslag till strategi för ökad användning av solel
Solar Region Skåne remissvar

 

Rapporter

Projekt: Solel i lantbruket
Solar Region Skåne deltog i projektets referensgrupp.
Rapporten Solel i lantbruket, 2015

Solenergi i stadsplanering och bebyggelse
Informationsmaterial som tagits fram i projektet Solenergi och stadsplanering och bebyggelse:
Solenergi i stadsplanering- Handledning för stadsbyggnadskontor, 2014
Solenergi- en integrerad del i byggsektorn, 2014

Projekt: Räkna på solceller
Två rapporter har tagits fram i projektet:
Finansiering av solcellsinstallationer – en handledning, 2014
Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi, 2014

Projekt: Solenergi i torkprocesser
Rapporten Solenergi i torkprocesser, 2013

Solenergi – hållbart och gratis

Rapporten Solenergibroschyren 2015

 

Undersökningar/ Kartläggningar

Kartläggning av nätansluten solenergi i Skåne

Sedan 2014 genomför Solar Region Skåne en årlig uppföljning av antalet nätanslutna solcellsanläggningar och dess effekt i Skåne. Kartläggningen bygger på uppgifter från samtliga elnätsägare i länet. Den senaste kartläggningen visar att det 1 januari 2015 finns 579 solcellsanläggningar med en total installerad effekt om 7,9 MW i Skåne. Detta är mer än en tredubbling sedan början av 2013.
Kartläggning 2015: Nätansluten solenergi i Skåne 1 januari 2015 

 

Seminariedokumentation

2015

2015-03-18
Seminarium: Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.
Inledning till seminarium om skattereduktion
Skånes Vindkraftsakademi
Solar Region Skåne
Solenergi och vindkraft i energisystemet- Martin Lindholm, E.ON
Skattefrågor sol och vind- Advokatbyrån Lindahl
Småskalig vindkraft- Skånes Vindkraftsakademi
Internationell syntes av solcellsmarknaden- Johan Lindahl, IEA-PVPS

2014

2014-10-06
Seminarium: Solceller och energibranschen
Inledning presentation
Finansiering av solcellsinstallationer- Länsstyrelsen Skåne
Kraftringens arbete med Solkartan i Lund
Solceller- Diedrik Fälth, Öresundskraft
Internationell syntes av solcellsmarknaden- Johan Lindahl, Uppsala Universitet

2014-08-29
Seminarium: Solenergi- en integrerad del i byggsektorn!
Inledning presentation
Miljösmartahus i Småland
Solenergi och arkitektur – Inger Thede, Tengbom
Solceller och kataloghus – Deromegruppen
Väla Gård och Solallén – Åse Togerö, Skanska
Miljöcertifiering av byggnader – Sweden Green Building Council
Solceller i Köpenhamn- Kryddsrum Arkitekter

2014-04-25
Seminarium: Solenergi och bygglov – Hur kan solenergi främjas av tydliga riktlinjer.
Inledning presentation
Eslövs kommun – bygglovsförfarande för solceller-solfångare
Lerums kommun – Solenergi och Bygglov

2014-04-07
Seminarium: Solenergi och GIS – Verktyg och metoder för solpotentialstudier.
Solkartan i Lund- Projektet
Solpotentialstudier – Hur? – Mats Elfström Ystad kommun
Potentialkarta solel seminarium – Elisabeth Kjellson LTH

2012

2012-10-12
Seminarium: Solenergi, gör rätt från början!
1 Anna Cornander
Göran Jansson
Kalle Demeter
Lars Hedström
Ola Persson

2012-04-20
Seminarium: Solenergi i stadsplaneringen.
1 EU-projektet POLIS
2 Solceller i samhällsplanering
3 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar
4 Lerums kommun planerar för solenergi
5 Velux Home Model 2020 – klimatneutralt byggande
6 Solenergi i arkitekturen

2011

2011-11-22
Seminarium: Solenergi för arkitekter och fastighetsägare.
1 Anna Cornander
2 Fredrik Pettersson
3 Zoltan Kiss
4 Robert Sundqvist Solenergi i arkitekturen
5 Niklas Bergström Solceller i Arkitektur
6 Brian Möinichen Wendin
7 Presentation Jouri Kanters

2011-10-08
Seminarium: Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten – hur går vi tillväga?
Introduktion, Anna Cornander Solar Region Skåne 
Solvärme i fjärrvärmenätet, Christer Kilersjö Eksta Bostads AB
Thorsten Handler, Berg Tingslags Elektriska AB 
Att sälja el till nätet- svårigheter och lösningar, Bengt Stridh ABB 
Nettoavräkning hos Elinorr
Erfarenheter från en småskalig elproducent Ingvar Svensson, Lyngby Gård
Öresundskraft köper solel Diedrik Fälth, Öresundskraft

2011-05-06
Seminarium: Solenergi i stadsplanering
Planering för solenergi i Danmark
POLIS- ett IEE-projekt om solenergi i stadsplaneringen
Solenergi i arkitekturen
Solenergi och smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden

2011-01-18
Seminarium: Mer solceller i Skåne
Introduktion, Anna Cornander, Solar Region Skåne
Ekonomi för inmatning av solel till nätet, Bengt Stridh, ABB
Upphandling och projektering, Glenn Torsténi & Jonas Bengtsson, Solar Design
Statligt stöd till solceller, Linus Palmblad Energimyndigheten

2009

2009-04-24 – 2009-04-25
Seminarium: Från idé till färdig solcellsanläggning
Anna Cornander: Välkommen
Lars Hedström: Så går det till att installera solceller – olika typer av solceller, tekniska lösningar och metoder
Marco Pusterla: Att bygga en solcellsanläggning – från förfrågningsunderlag till upphandling, projektering och bygglov. 
Amanda Engman: Förslag till nytt stöd för solceller

2009-05-27
Seminarium: Solturen
Solturens anläggningar 
Solenergi – en introduktion
Solvärme på Malmö City Airport
Plusenergihuset i Åkarp
Ekologihuset i Lund

2008

2008-11-20
Seminarium: Solens arkitekter
Solar City Malmö
Solceller på befintliga byggnader, Ekologihuset i Lund- Fojab Arkitekter
En guidning in i framtidens Sege park- Torsten Persson, Malmö Stad
Solarkitektur i Sege Park- Torsten Persson Malmö Stad
Solavskärmning på Mellanhedsskolan- Peter Lingstrand

2008-05-28
Seminarium: Solceller i stor och liten skala
Solar City Malmö- Anna Cornander
Vad händer med bidragen?- Linus Palmblad, Energimyndigheten
Solcellstekniken- Mats Andersson
Olika tillämpningar med solceller- Michiel van Noord
Framtidens solceller – Björn Sandén

Länkar och hemsidor

Energikontoret Skåne – Regional energiaktör som driver olika projekt kring förnybar energi och energieffektivisering.

Energimyndigheten – Stöd till solcellerElcertifikatUrsprungsgarantier

SolEl-programmet – Nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet.

Bengts villablogg – Bengt Stridhs blogg om solceller.

www.svensksolenergi.se – Svenska solenergiföreningens hemsida

Soldata. – Ger driftdata från svenska solcellsanläggningar.

www.ises.org – The International Solar Energy Society (ISES)

www.iea-pvps.org – International Energy Agency- Photovoltaic Power Systems Programme

Senast uppdaterad: