En fjärdedel av Skånes el kan komma från solceller

Nyhet | Publicerad 2018-06-20
Genom att sätta upp solceller på lämpliga tak kan solen stå för en fjärdedel av Skånes elanvändning år 2030. Det visar en ny studie som genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne inom projektet Sol i Syd

Idag står solen för ungefär 0,2 procent av elen i Skåne, vilket kan jämföras med Tyskland och Danmark som har nära 7 respektive 3 procent solel i näten.

– Studien visar att vi har väldigt goda förutsättningar för solel i Skåne. Solinstrålningen är hög, hustaken många och vi använder relativt mycket el, säger Veronica Lindeberg, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Till år 2030 kan det finnas solceller på en femtedel av de oskuggade takytorna, vilket motsvarar en yta på runt 3 100 fotbollsplaner. Solcellerna ger då i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel (24 procent) av Skånes totala elanvändning (siffra från 2013).

– Resultaten beror i huvudsak på den genomförda solenergipotentialstudien, men måste ställas i relation till elanvändningen som varierar kraftigt mellan kommunerna, säger Marcus Larsson, projektledare för Sol i Syd på Energikontoret Skåne. Kommuner med låg elanvändning kan därmed få en högre andel el från solen än en kommun med hög elanvändning.

Resultaten från studien per kommun ska analyseras vidare med förhoppning om att kunna stötta kommunerna i Skåne vid den fortsatta solenergiutvecklingen. Även andra aspekter måste beaktas så som elnätskapacitet med mera.

Potentialstudien är framtagen inom ramen för projektet Sol i Syd, ett EU-projekt där Energikontoret Skåne är projektledare och Länsstyrelsen Skåne och Blekinge är samverkanspartner. Studien presenteras i samband med Skånes Energiting 2018 som arrangerades på Malmömässan den 19 juni 2018.

Läs mer i rapporten Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse enligt två framtidsscenarier.

Lyssna på Veronica Lindberg på Sveriges Radio P4.

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This