Olika villkor för bygglov i Skånska kommuner

Nyhet | Publicerad 2016-08-22
Villkoren för bygglov för solenergianläggningar skiljer sig åt mellan de skånska kommunerna. Tack vare en undersökning som genomförts inom projektet Sol i Syd kan vi nu presentera samlad information om kommunala riktlinjer för bygglov för solenergianläggningar.

Ungefär hälften av de Skånska kommunerna har infört särskilda riktlinjer gällande bygglov för solenergi. De flesta av riktlinjerna ger någon form av lättnad i kravet på bygglov för solenergianläggningar. En vanligt förekommande formulering är att solenergianläggningar som följer takfallet och inte överstiger en viss storlek eller täcker en viss andel av takytan är bygglovsbefriade. För markbaserade anläggningar skiljer sig riktlinjerna åt och ungefär hälften av de kommuner som nämner markbaserade anläggningar i sina riktlinjer anger att det krävs bygglov för dessa.

Länkar till kommunala riktlinjer som gäller bygglov för solenergi.

Kartläggningen av skånska kommuners villkor för bygglov för solenergi har gjorts inom projektet Sol i Syd.

 

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This