Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Nyhet | Publicerad 2018-06-15
Den 13 juni beslutade riksdagen om att slopa kravet på bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen, vilket innebär att det inte kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad inom ett detaljplanerat område från och med 1 augusti 2018. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Är du osäker på vad som gäller för dig kan du alltid kontakta din kommun.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.

.

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This