Solen Runt – bättre kompetens för mer solkraft

Nyhet | Publicerad 2023-06-20

Solen Runt är föreningens satsning på kompetensutveckling med stöd av Region Skåne och genomförs tillsammans med Sustainable Business Hub och Ideon Science Park under 2023/24.

Olika solintressenter – olika behov 
Syftet är att främja solkraftens framfart i Sverige och hjälpa olika solintressenter med riktade insatser för att förbättra kompetens och kunskap. Här kommer en sammanställning över en del insatser under hösten – boka i kalendern, inbjudan med anmälan till de olika tillfällen kommer löpande.

Plug in pV – international outlook (Germany) & the legal framework in Sweden (Digital event in English)

In Germany, it is allowed to connect a small photovoltaic system with a plug to the wall socket.

  • The German energy organization ZEBAU will present how this works in Germany. What rules apply currently to a solar cell system with a plug in Sweden?
    Innovations and development of plug-inPV in Germany; Milena Schuldt, Dipl. environmental scientist, Zebau (Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH)
  • The National Electrical Safety Board judicial position regarding plug-in PV-systems; Mikael Carlson, Technical expert, Elsäkerhetsverket Sweden

4:e Oktober, kl 10-11 – digital föreläsning på engelska   Anmälan & mer information

Byggnadsintegrerade solceller

I samarbete med Stadbyggnadskontoret Lund, Sustainable Business Hub och Solar Region Skåne erbjuder vi en digital föreläsningsserie kring byggnadsintegrerade solceller.

Under 3 förmiddagar i höst så kommer vi titta på bland annat på BIPVs betydelse och möjligheter för design och arkitektur i nybyggnation och ombyggnad. Experter och leverantörer kommer att berätta och visa olika lösningar och produkter för både tak och fasad och lyssnare har möjlighet att få ställa frågor och för att få inspiration och mer och ny kunskap.

Målgruppen för denna satsning är primär kommunala stadsbyggnads- och fastighetskontor, arkitekter, byggföretag och fastighetsägare och energi- och klimatrådgivare men föreläsningen är öppen och tillgänglig för alla solinteressenter.

Digital föreläsning i 3 delar – circa 90 min inkl frågestund     Anmälan & mer information
5:e oktober, kl 8:30-10: BIPV betydelse och marknaden idag
30:e november, kl 8:30-10: Stadsbyggnadskontorets & kommunens perspektiv och fokus fasad
(obs:datum inte bestämt än) 8:30 – 10: Fokus tak

Kommunalt Solbruk

Solar Region Skåne, Sustainable Business Hub och Energikontor Syd välkomnar till en serie kring solbruk – kommunens strategiska arbete kring solkraft. Syftet är att hjälpa kommuner att främja solkraft genom goda exempel i Skåne och utbyte av erfarenheter för att förmedla kunskap, verktyg och inspiration.

Hur jobbar man framgångsrikt med solkraft för kommunala fastigheter och med hänsyn till invånarens och näringslivets önskemål? Hur bör en solstrategi se ut som en del av den kommunala energiplaneringen?

Insatsen solbruk kommer genomföras vid 3 tillfällen, där det första kretsar kring goda exempel, erfarenheter och verktyg: Petter Eiring, som är stadsantikvarie och arkitekt på stadsbyggnadskontoret Lund kommer att berätta om hur han har tagit fram en solpolicy, en strategi som efterlystes av politikerna i Lund.

Firas Almatook, Energiingenjör på Malmö Stad berättar hur kommunen planerar och utför sina solsatsningar, hur servicekontoret övervakar lönsamhet och produktion och hur fastighetsskötare identifierar potentiella kommunala fastigheter för att driva fram solelproduktion i en svensk storstad med ont om ytor för större kommunala markanläggningar.

Vi kommer också få veta mer om vad en kommun bör tänka på vid offentlig upphandling, vilka krav man kan och borde ställa och varför solkraft är en viktig del för den kommunala energiplanen idag.

Träff 2 och 3 kretsar kring erfarenhetsutbyte och uppföljning av eventuella första åtgärder och resultat.

Målgruppen är personer inom kommunen med olika roller och bakgrund som har som uppdrag att främja och utveckla solkraft. Stor vikt läggs vid utbyte av erfarenheter och möjligheten att hjälpa varandra med verktyg och kunskap.

Seminar med olika föreläsare och/eller i workshopform – circa 2-3 timmar per tillfälle (dagtid)
April/maj/juni 2024 – OBS: program & datum uppdateras löpande

Agrivoltaics

11:e Oktober: Digital Föreläsning: Senaste nytt inom solkraft – Agrivoltaics
LRF Syd, Solar Region Skåne och Sustainable Business Hub välkomnar Bengt Stridh, forskare och lektor på Mälardalens universitet och hjärnan bakom Sveriges ledande solsida (Bengts Villablogg): Bengt berättar mer om utvecklingen och den senaste teknologin inom solkraft med särskilt fokus på Agrivoltaics.
Digital föreläsning – circa 60 min inkl frågestund (dagtid)    Anmälan & mer information

5:e mars: Seminar: Agrivoltaics – erfarenheter i Sverige & Norden
LRF Syd, Solar Region Skåne och Sustainable Business Hub välkomnar till ett kvällsseminarium kring erfarenheter och de första resultaten inom agrivoltaics i Sverige och Norden. Experter, forskare, nätbolag och branschen berättar om sina studier och testanläggningar och ger lantbrukare och markägare möjlighet att ställa frågor kring lämpliga metoder, regler och visar de första testresultaten.
Seminar med olika föreläsare  – circa 2,5 timmar inkl frågestunder (kvällstid) Anmälan & mer information

6:e mars: Seminar med studiebesök: Agrivoltaics – hur kan man satsa lönsamt?
LRF Syd, Solar Region Skåne och Sustainable Business Hub välkomnar till en förmiddag där vi fokuserar på ekonomin för en agrivoltaics anläggning – hur ska man tänka inför en sådan investering och vilka parametrar bör man ta hänsyn till? Seminariet avslutas med ett studiebesök på solparken i Sjöbo, där får betar mellan moderna dubbelsidiga agrivoltaics paneler.
Seminar & studiebesök  – circa 4,5 timmar inkl frågestunder (dagtid) Anmälan & mer information

Gör brf’er redo för solkraft 2.0! Föreläsning & mässa

28:e februari – föreläsning med mässa

Tillsammans med Sustainable Business  Hub och Energi- och Klimatrådgivningen i Skåne erbjuder vi en kväll som riktar sig speciellt mot bostadsrättsföreningar som vill framtidssäkra sin förening med satsningar inom solkraft, lagring/batterier och laddinfrastruktur. Kvällen börjar med föredrag där boende och styrelsemedlemmar får mer kunskap om hur man ska fundera och satsa och på en anslutande mingelmässa finns möjlighet med att prata olika leverantörer, ställa frågor och ”klämma & känna” på olika lösningar och produkter.

Plats: Kockum Fritidsanläggning i Malmö – cirka 2,5 timmar (kvällstid)  – Anmälan & mer information

 

 

Detta är en insats inom ramen av Solen Runt en kompetenssatsning från Solar Region Skåne med stöd av Region Skåne, 
i samarbete med Sustainable Business Hub & Ideon Science Park.

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This