Solenergin fortsätter att växa

Nyhet | Publicerad 2015-08-25
Det finns fortsatt stort intresse för solenergi runt om i landet och regeringen ger nu Energimyndigheten i uppgift att ta fram en strategi för ökad användning av solel.

Strategi för ökad användning av solel

Intresset för solenergi är stort och nu gäller det att skapa förutsättningar för tillväxt på marknaden. Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 17 oktober 2016. Läs mer på Energimyndighetens hemsida

Energiskatt för solceller?

Frågan om energiskatt för solel har varit en omdebatterad fråga den sista tiden. Solar Region Skåne anser att egenproducerad solel som man använder själv bör vara helt befriad energiskatt. I vår För en mer utförlig beskrivning om förslaget till nya regler för energiskatt, läs FAQ om Energiskatt för solcellsanläggningar .

Solcellsutbyggnaden i Skåne ökade kraftigt under 2014

Solar Region Skåne har sedan 2007 verkat för att främja solenergi i Skåne och glädjande nog kan vi påvisa att det installeras mycket solceller i Skåne. Sedan 2013 har antalet nätanslutna solcellsanläggningar tredubblats, en utveckling som förhoppningsvis håller i sig. Solar Region Skåne kommer varje år att göra en kartläggning över antalet solcellsanläggningar i Skåne för att kunna följa utbyggnaden. Den första kartläggningen Solceller i Skåne 2015 blev klar under våren 2015 med hjälp av uppgifter från de skånska elnätsägarna.

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This