Två nya informationsprojekt om solenergi

Nyhet | Publicerad 2015-12-10
Informationsprojekten "Sol i Syd" och "Grön omställning", har nu blivit godkända. Projektstart sker i början av av 2016, och projekten förväntas bidra till bättre förutsättningar för solenergi i hela Skåne.

Sol i Syd

Projektet Sol i Syd syftar till att stimulera företags investeringar i solenergi och stärka kompetensen hos solenergibranschen. Energikontoret Skåne är koordinator för projektet som genomförs i samverkan med Solar Region Skåne. Övriga partners är Energikontor Sydost, Lunds Universitet, Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Skåne. Sol i Syd stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Några av Sol i Syds aktiviteter:

  • Målstyrning mot mer solenergi i Skåne och Blekinge. Erfarenhetsutbyte mellan regionerna.
  • Forum för att bidra till samsyn hos nätägarna
  • Utbildningar och nätverksträffar för att stärka kompetensen hos solcellsbranschen.
  • Utbildningar om solenergi för arkitekter
  • Tillämpningar med solceller i nya branscher
  • Kompetensutveckling av beställare av solcellsanläggningar

Grön omställning

Projektet Grön omställning (Samskabende grön omstilling) syftar till att öka hushållens investeringar i förnybar energi och energieffektivisering genom information och stöd för att minska upplevda hinder för den enskilde. I Skåne kommer projektet att fokusera på solenergi. Projektets skånska del genomförs som ett samarbete mellan Solar Region Skåne och Energikontoret Skåne. Projektet stöds av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

 

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This