Vad är samskapande?

Nyhet | Publicerad 2018-10-04
- och hur bidrar det till en fossilfri framtid? Välkommen till en framtidskonferens!

Vad händer när kommunen vrider på huvudet och låter medborgarna bli experter? Sätt ett kryss i kalendern onsdagen den 7 november och få svar! Du är inbjuden till framtidskonferens, där fokus är att se om det ambitiösa målet om att bli fossilfria till år 2050 kan uppnås genom samskapande, medborgarnas vardags erfarenheter och gröna Tupperware partys.

Under dagen bjuder vi på den senaste forskningen om samskapande, praktiska erfarenheter av samskapande samt en testad metod, som du kan använda i ditt arbete. Dagens program består av korta upplägg, workshops, postersessioner samt spridning av massor av erfarenheter från både forskare och praktiker.

Tid: 7 november 2018, kl.9-16
Plats: Aalborg, Danmark
Program hittar du här.
Anmälan: Vill du delta? Anmälan görs till: thomas.jensen@hjoerring.dk

Mer om metoden för samskapande hittar du här: www.samskabende.com

Solar Region Skåne har deltagit i projektet Samskapande Grön Omställning. Genom medborgardialog och förbättrad information kring beställarkrav, bygg- och skatteregler har projektet verkat för att minska de hinder hushåll upplever för en investering i solenergi. Övriga partners har testat metoden på pilotfall kopplade till konvertering av oljeuppvärmning (Hjörring), smarta mätare (Ålborg) och infrastruktur för laddning av elfordon (Dalsland).

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This