Föreningen

Den ideella föreningen Solar Region Skåne bildades 2007 som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola.

Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål att regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av solenergi.

Solar Region Skåne fungerar som ett nätverk och kunskapscenter för solenergi. Syftet är att på ett neutralt och sakligt sätt sprida kunskap och information om olika solenergitekniker för att på så sätt öka intresset och kompetensen hos olika aktörer inom solenergibranschen och hos allmänheten.

Föreningen anordnar aktiviteter såsom utbildningar, seminarier, utställningar, studiebesök, temadagar, konferenser och informationsmöten, samt arbetar med rådgivning. En viktig uppgift är även att verka för fortsatta stöd och en fungerande marknad för solenergi. Föreningen delar också årligen ut solenergipriset Skåne Solar Award i samarbete med Malmö stads serviceförvaltning och E.ON Värme.

Solar Region Skåne har sitt kansli hos Energikontoret Skåne som är en avdelning inom Kommunförbundet Skåne.

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

 

 

 

 

 

Verksamhetsledare

Solar Region Skåne

Cerina Wittbom, Energikontoret Skåne

Tel 0728 – 85 49 27

cerina.wittbom@kfsk.se

 

Senast uppdaterad: