Styrelsen

Solar Region Skånes styrelse 2018

Ordförande – Diedrik Fälth, Öresundskraft
Vice ordförande – Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad
Kassör – Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne
Sekreterare – Jonas Lundberg, Alfa Solvind
Ledamot – Göran Jansson, Klippans kommun
Ledamot – Håkan Samuelsson, Region Skåne
Ledamot – Helena Tillborg, Kraftringen
Ledamot – Niklas Johansson, E.ON Sverige
Ledamot – Anders Elmqvist, Malmö Stad
Ledamot – Staffan Fredlund, Wihlborgs Fastigheter
Suppleant – Henrik Wulff de la Motte, Malmö Stad
Suppleant – Hanna Savola, Länsstyrelsen Skåne
Suppleant – Kjell Klasson, German Solar

Valberedning 2017

Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne
Jouri Kanters, LTH
Martin Holmén, Klimat- och energirådgivare i Kristianstad kommun

Hedersmedlemmar

Peter Lindqvist, tidigare ordförande Solar Region Skåne, Serviceförvaltningen Malmö Stad.
Det var på Peters initiativ som Solar Region Skåne bildades och han har varit väldigt viktig för utvecklingen av föreningen. Sedan starten har Peter varit engagerad i föreningens verksamhet och främjandet av solenergi i Skåne.

Senast uppdaterad: