Våra medlemmar

Föreningen har ett 50-tal medlemmar som består representanter från fastighetsägare, solenergiföretag, offentlig sektor och akademi. Det finns även ett flertal privatpersoner som är medlemmar. I listan till höger presenteras föreningens medlemmar.

Som medlem i Solar Region Skåne får du inbjudningar till föreningens evenemang, du hålls uppdaterad om föreningens verksamhet och får rådgivning exempelvis vid uppstart av nya solenergiprojekt. Medlemmar som betalar serviceavgift blir delaktiga i föreningens nätverk, får en plats på Solar Region Skånes hemsida, samt rabatter på evenemang, seminarier och studiebesök.

Läs mer under Bli medlem om hur man blir medlem.

Senast uppdaterad: