Om solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla.

 

Det finns en stor potential att utnyttja solenergi i Sverige, en potential som i stor utsträckning är outnyttjad. Genom sjunkande priser på framförallt solceller under de senaste åren har fler och fler valt att investera i tekniken. Globalt sett kan man prata om en solrevolution då det skett explosionsartade utbyggnader av solceller i många länder. Även i Sverige har utbyggnaden av solceller som är anslutna till elnätet ökat kraftigt senaste åren, sedan 2011 har den årliga utbyggnaden mer än fördubblats.

Jämfört med flera andra förnybara energikällor har solenergi en unik möjlighet då teknikerna i stor utsträckning kan integreras direkt i befintlig bebyggelse, nära elanvändaren. Takytan på en vanlig svensk villa kan ta emot 5 gånger mer energi än hushållets totala energianvändning på ett helt år. Allt fler väljer att installera solceller och solfångare för att ta hand om en del av denna energi för att värma sitt hem och tillverka egen el och samtidigt göra en insats för en hållbar värld.

Solenergi kan utnyttjas aktivt på två sätt; produktion av värme genom en solfångare och produktion av el genom en solcell. I listan till höger finns grundläggande teori hur solenergiteknikerna fungerar, vilken potential de har och vilka statliga stöd man kan utnyttja för bättre ekonomi i sin investering.

Senast uppdaterad: