Solel

El kan produceras ur solenergi på olika sätt. Den vanligaste metoden är solceller, som omvandlar solljus till elektricitet i en kiselcell. Det finns också termiska solkraftverk, där koncentrerande solfångare används för att generera vattenånga som genom en turbin generar el.

Solceller globalt

Solceller har under de senaste åren vuxit kraftigt på många marknader globalt. I Tyskland, Grekland och Italien består solceller redan för en betydande andel (7-8%) av elmixen och i Honduras är andelen solel 12,5%. Vid utgången av 2016 fanns det enligt IEA-PVPS totalt 303 GW installerad solcellseffekt globalt. De störst växande marknaderna under 2016 var Kina, Japan och USA.

Klicka på bilden för att öppna den som pdf-fil

Mer information om den globala utvecklingen för solceller och förnybar energi:

IEA-PVPS – Internationella energiorganets program för solel

REN21 – FN-baserat globalt nätverk för förnybar energi

 

Solceller i Sverige

Sverige ligger fortfarande långt efter de ledande solcellsnationerna men utbyggnaden av solceller i Sverige ökar kraftigt. Enligt den årliga undersökning som genomförs inom IEA-PVPS så fanns det vid utgången av 2016 uppskattningsvis 155-200 MW installerad effekt solceller i Sverige inklusive ej elnätsanslutna solceller. Enligt den officiella statistiken som tagits fram av SCB för första gången för 2016 så fanns det 141 MW elnätsanslutna solceller i Sverige.

Klicka på bilden för att se den i full storlek

 

Termisk solkraft

Termisk solkraft är en teknik för att koncentrera solljus på en liten yta där ljuset omvandlas till värme som kan användas i exempelvis i en ångturbin. Vid utgången av 2016 var det totala installerade effekten termisk solkraft 4,8 GW, enligt REN21, och de största anläggningarna finns i USA och Spanien.

Klicka på bilden för att se den i full storlek

 

Senast uppdaterad: