Statistik – solceller i Skåne

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Mer detaljerad statistik om solceller i alla Skånes kommuner finns att läsa i Informationsblad om solcellsstatistik 2017 (pdf)

Vill du veta hur mycket solceller som finns i din kommun? Klicka i kartan nedan eller gå vidare till kommunsidorna på solisyd.se

  • Upp till 499 kW effekt för solceller
  • Upp till 999 kW effekt för solceller
  • Upp till 1499 kW effekt för solceller
  • Upp till 1999 kW effekt för solceller
  • Upp till 2499 kW effekt för solceller
  • Upp till 2999 kW effekt för solceller
  • 3000 kW effekt för solceller och över

Kartläggningen genomförs i samverkan med Energikontoret Skåne inom ramen för projektet Sol i Syd, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen. Kartläggningen kommer att genomföras årligen 2016-2019.

 

ERUF     SRS       Kraftringen

 

kss_logo_red_small_utan            Reg Blekinge

 

 

 

 

Senast uppdaterad: