Statistik – solceller i Skåne

Under 2016 växte solenergin i Skåne med 75 %, och den totala installerade effekten från skånska solcellsanläggningar uppgick till 23 487 kW i slutet av 2016.

Klicka i kartan för mer information om varje kommun. Mer detaljer om solcellsstatistiken finns här.

  • Upp till 499 kW effekt för solceller
  • Upp till 999 kW effekt för solceller
  • Upp till 1499 kW effekt för solceller
  • Upp till 1999 kW effekt för solceller
  • Upp till 2499 kW effekt för solceller
  • Upp till 2999 kW effekt för solceller
  • 3000 kW effekt för solceller och över

 

Kartläggningen genomförs i samverkan med Energikontoret Skåne inom ramen för projektet Sol i Syd, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen. Kartläggningen kommer att genomföras årligen 2016-2019.

 

ERUF     SRS       Kraftringen

 

kss_logo_red_small_utan            Reg Blekinge

 

 

 

 

Senast uppdaterad: