Solvärme

Solvarme_kombi_s16, iIus. Peter Abramsson

 

I ett solfångarsystem utnyttjas solens energi och värmen tas om hand med hjälp av en cirkulerande vätska. De flesta solvärmesystemen finns installerade i småhus men det finns också flera tillämpningar i anslutning till flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhus­bad, idrottsplatser och campinganläggning.

Det finns bristfällig statistik på antalet solfångarsystem i Sverige. Svensk solenergi uppskattade att det 2012 fanns cirka 15.000 solvärmesystem i Sverige och att det installeras drygt 2.000 system per år.

Intresserad av investera i solvärme?

I menyn till höger finns information som du behöver för att installera en solfångaranläggning.

Senast uppdaterad: