Två nya solcellsutbildningar

Två nya YH-utbildningar inom solceller har fått tillstånd att starta i Varberg och Jönköping. En positiv nyhet i en bransch som växer och är i behov av ny kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 525 utbildningar inom yrkeshögskolan och vi noterar med särskilt intresse två nya utbildningar med inriktning på solenergi. ”Solenergiprojektör specialisering solceller” på Campus Varberg i Halland och en distansutbildning ”Soleltekniker” på TUC i Jönköping. Utbyggnaden av solceller ökar snabbt i Sverige och allt tyder på att branschen kommer att behöva anställa fler personer med kompetens inom området. Därför ser vi det som mycket positivt att det startas nya yrkesutbildningar inom solceller.

Publicerad:

Skriv en kommentar