Solen Runt – kompetensutveckling 2023 & 2024

Solen Runt är föreningens satsning på kompetensutveckling med stöd av Region Skåne och genomförs tillsammans med Sustainable Business Hub och Ideon Science Park under 2023/24. Olika solintressenter - olika behov  Syftet är att främja solkraftens framfart i Sverige och hjälpa olika solintressenter med riktade insatser för att förbättra kompetens och kunskap. Här kommer en sammanställning över […]