Nyheter

Årsmöte 5 mars

Plats: E.ON, Carl Gustafs väg 4, Malmö Tid: Start med lunch kl 13:00. OBS justerad tid! Anmälan: Till johan.nyqvist[at]kfsk.se, helst före 26/2. Ange allergi eller specialkost. Program, årsmöte 5 mars 2018 13:00 Lunch 13:30 –

Publicerad: 12 februari, 2018

Läs mer

Två nya solcellsutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 525 utbildningar inom yrkeshögskolan och vi noterar med särskilt intresse två nya utbildningar med inriktning på solenergi. ”Solenergiprojektör specialisering solceller” på Campus Varberg i Halland och en distansutbildning ”Soleltekniker” på

Vikarie sökes

Kommunförbundet Skåne söker en projektledare till Energikontoret Skåne som sköter Solar Region Skånes kansli. I arbetsuppgifterna ingår att driva och administrera Solar Region Skånes verksamhet men också att vara projektledare för andra projekt som rör

Publicerad: 22 december, 2017Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Julmingel för medlemmar 19 december

Medlemmar i Biogas Syd, Solar Region Skåne, Skånes vindkraftsakademi samt inbjudna via Näringslivsavdelningen, Malmö stad är välkomna tisdagen 19 december 15.00 på MEC i Malmö. Knud Tybirk, Samsø kommune berättar om Samsø och Peder Kjellen,

Företag som är förebilder

Dessa tre företag är föregångare och förebilder eftersom de har satt upp solceller på sina byggnader. Alla tre företagen som visade upp och berättade om sina solceller beskrev att solcellerna är en del av större

Publicerad: 5 oktober, 2017Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Studiebesök på företag

Platser kvar! Sen anmälan t.o.m. måndag eftermiddag är OK. Representanter för varje företag berättar om sin resa från idé till färdig solcellsanläggning. Passa på att ställa frågor! Johan Nyqvist från Solar Region Skåne finns med

Publicerad: 15 september, 2017Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

Region Skåne tog hem Skåne Solar Award 2017

Juryn prisade anläggningen som bidrar med både el och uppvärmning till byggnaden. Juryns motivering lyder: ”Ett ambitiöst projekt med en genomtänkt teknisk helhetslösning som har resulterat i ett plusenergihus med både solceller och solfångare som

Årets finalister till Skåne Solar Award 2017

Juryn för Skåne Solar Award 2017 har i sina överläggningar kommit fram till tre finalister: MKB:s solcellsanläggning på Greenhouse i Malmö är en del av en större helhet med en boendemiljö som sätter fokus på