Integritetspolicy (GDPR)

 

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) vilken ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet.
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, blir medlem, får nyhetsbrev, eller vid andra kontakter med oss.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Föreningen Solar Region Skåne (SRS) hanterar personlig information med hög integritet och inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. SRS avser att skydda personuppgifter som vi samlar in och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna. Föreningen SRS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av SRS. Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

 

Anmälan till medlemskap samt registrering av ytterligare personer under medlemskapet

En huvudkontaktperson anges mot SRS vid en organisations eller privatpersons anmälan till medlemskap i SRS. Ytterligare personer från organisationen har dock rätt att registrera sig under medlemskapet som gäller hela verksamheten. De personuppgifter som samlas in är namn, efternamn, befattning, e-post, telefon och ort. Personuppgifterna sparas i vårt medlemsregister, som bland annat möjliggör utskick av viktig information till medlemmarna, samt i vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev.

Vid utskick av våra nyhetsbrev använder vi alltid teknik som inte visar e-postadresser till andra mottagare. För närvarande använder vi oss av MailChimp, mer information om MailChimp integritetspolicy hittar du här.

Vid en organisations utträde ur SRS kommer samtliga uppgifter för de personer som registrerat sig under medlemskapet att raderas* från vårt medlemsregister samt från vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev. I varje utskick av nyhetsbrev har du även möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick. En avregistrering respekteras och leder till att vi tar bort dina uppgifter från vår lista med prenumeranter.

*) Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på Datainspektionens hemsida

 

Anmälan till möten och andra aktiviteter

Vi använder oss av Simplesignup för anmälan till våra möten och andra aktiviteter. Simplesignup äger den information som samlats in och Simplesignup är ansvarig för sin behandling av personuppgifterna. Mer information om Simplesignup integritetsskyddspolicy hittar du här.

SRS inhämtar insamlade personuppgifter från Simplesignup för att planera och följa upp våra evenemang samt för att kommunicera med anmälda deltagare innan och strax efter evenemanget. SRS sparar personuppgifterna i max 18 månader.

 

Hemsida och mail

Hemsidan solarregion.se  har vi endast för att lägga upp information om vår verksamhet och behandlar inga personuppgifter. Föreningens kansli sköts via Ideon Science Park, vilket gör att verksamhetsledaren använder sin mail därigenom. Ideon Science Parks integritetspolicy hittar ni här.

Hemsidans formulär skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service tillämpas.

 

Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig – eller om du vill rätta eller radera

Du har rätt att begära tillgång till vilka personuppgifter om dig som SRS behandlar. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Du har även rätt att begära en begränsning av behandlingen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt. Du är välkommen att kontakta SRS verksamhetsansvarig för att nyttja någon av dina rättigheter.

 

Integritetsskyddsmyndigheten

För att framföra klagomål har du rätt att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på här.

Share This