Projekt &

Relevanta Samarbeten

Projekt

Solmarken - Mer kraft i Skåne

Potentialen för markbaserad solenergi är stor, men målkonflikterna är många för anläggningar på framför allt jordbruksmark, vilket gör att andra möjligheter för markanläggningar måste utredas.

Denna nya approach kräver en stark lokal förankring där näringslivet och andra intressenter integreras.

Genom dialog med nyckelaktörer i länet och tillhörande analys hoppas vi kunna fastställa potential för solcellsanläggningar på mark, som inte är ämnad för livsmedelsproduktion, samt identifiera processer och ta fram metoder för att förverkliga potentialen i Skåne.

Även det interna arbetet på Länsstyrelsen, mellan länsstyrelser och i kommuner kommer att vidareutvecklas genom dialog och kunskapshöjande insatser där olika intressen vägs mot varandra. Hur kan samordning främja lokal elproduktion och det regionala näringslivets utveckling?
Detta är ett viktigt proaktivt arbete för att nå våra regionala klimat- och energimål samt hantera effektproblematiken som berör Skåne i högsta grad.

Projekttid: September 2021-2022

Finansiär: Energimyndigheten

Rapport: Solmarken – mer kraft till Skåne

I samarbete med Länsstyrelsen Skåne.

Samskapande & Relevanta Samarbeten

Solenergi i samarbete med Energi- och Klimatrådgivningen i Skåne!

Sedan 2012 har Solar Region Skåne och Energi- och Klimatrådgivningen i Skåne ett gott och etablerat samarbete. Föreningen stödjer i alla frågor kring solkraft och hjälper rådgivarna i Skåne med information från solbranschen, kunskap, gemensamma events och utbildning.
Om Energi- och Klimatrådgivningen i Skåne

Denna service är en kommunal, gratis och oberoende tjänst som finns på samtliga skånska kommuner: Energiexperter hjälper privatpersoner, villaägare, bostadsrättföreningar och företag med alla frågor kring energi och renoveringar.
Arbetet finansieras av Energimyndigheten och kommunerna. Hitta här din rådgivare, få tillgång till solkartor och mer.

Solar Region Skåne stödjer med rådgivning & föreläsningar kring sol, batterier & laddning

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne är en av föreningens initiativtagare. Fram till 2020 har kansliet varit bemannad av Energi-kontoret. Många projekt och samarbeten genomförs i nära samverkan.

Svensk Solenergi

Solar Region Skåne har ett gott och gediget utbyte och samarbete med bransch-föreningen Svensk Solenergi.

Ideon Science Park

Sedan 2021 är Solar Region Skånes kansli placerad på Lunds anrika innovations-park. Föreningen bistår med expertkunskaper inom sol- och energifrågor.

Nationellt solelnätverk

Solar Region Skåne ingår med Svensk Solenergi, Energimyndigheten och samtliga svenska Energi-kontoren i ett nationellt solelnätverk. Nätverkets syfte är att främja utbyte av information, kunskap och omvärldsbevakning och att vara en nationell samlingsplats för samverkan över regionerna kring relevanta solfrågor. Nätverket finns sedan 2019.

LFM30

Solar Region Skåne har ett gott och gediget utbyte och samarbete med LFM30, där föreningen bistår med information och kunskap kring solkraft och i gemensamma events.  LFM30 är ett Malmöinitiativ för att främja hållbart byggande.

Har du ett projekt du vill göra?

Kontakta oss!

Share This