Om oss

2007 startade Solar Region Skåne: En ideell förening som började som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds Tekniska Högskola. 
Idag finns kansliet på Ideon Science Park Lund. 

Vi vill göra skillnad på riktigt – vi utbildar & sprider kunskap om solenergi, sammanför olika intressenter och förbättrar förutsättningar för solenergi.

Föreningens medlemmar kommer från branschen, kommuner, akademin, forskning och privatpersoner. Styrelsen återspeglar de olika typer av organisationer som är intresserade av solenergi och ska även bidra med kompetens för relevanta solfrågor.   

Nätverk

Solar Region Skåne fungerar som ett nätverk och kunskapscenter för solenergi.

Stöd

En viktig uppgift är att verka för stöd och en fungerande marknad för solenergi.

Aktiviteter

Föreningen anordnar aktiviteter som utbildningar, seminarier, studiebesök & konferenser.

Styrelsen 2022

Ordförande: Staffan Fredlund, Wihlborgs Fastigheter

Vice ordförande: Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad

Sekreterare: Gustav Wiklund, Energikontoret Skåne 

Kassör: Sara Norman, Öresundskraft

Ledamot: Johan Hörlin,
E.ON 

Ledamot: David Wadst,
Malmö Stad Serviceförvaltningen

Ledamot: Peter Birch Jensen,
Länsförsäkringar 

Ledamot: Magnus Ericsson, LKP Lunds Kommunala Parkeringsbolag

Ledamot: Anders Eriksson Modin, Fojab Arkitekter

Suppleant: Caroline Wendel, Hässleholms Kommun

Suppleant: Daniel Magnergård, GruppSol

Suppleant: Sebastian Parfalk,
Svea Solar

Revisor: Kent Lundgren,
Eslövs Kommun 

Valberedning

Rosa Özgen Sundin,
Ideon Science Park

Adam Jomaa, Kraftringen 

Martin Holmén,
C4 Energi Kristianstad

Hedersmedlem

Peter Lindqvist, fd ordförande Solar Region Skåne, fd Serviceförvaltningen Malmö Stad.
Peter tog 2007 initiativ till Solar Region Skåne och var viktig för den fortsatta utvecklingen av föreningen.

Share This