Om oss

2007 startade Solar Region Skåne: En ideell förening som började som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds Tekniska Högskola. 
Idag finns kansliet på Ideon Science Park Lund. 

Vi vill göra skillnad på riktigt – vi sprider kunskap om solenergi, sammanför olika intressenter för solkraft och förbättrar förutsättningarna för solenergi.

Föreningens medlemmar kommer från branschen, kommuner som satsar på solkraft, akademin, forskning och privatpersoner. Styrelsen återspeglar de olika typer av organisationer som är intresserade av solenergi.   

Nätverk

Solar Region Skåne fungerar som ett nätverk och kunskapscenter för solenergi.

Stöd

En viktig uppgift är att verka för stöd och en fungerande marknad för solenergi.

Aktiviteter

Föreningen anordnar aktiviteter som utbildningar, seminarier, studiebesök & konferenser.

Styrelsen 2021

Ordförande: Staffan Fredlund, Wihlborgs Fastigheter

Vice ordförande: Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad

Sekreterare: Gustav Wiklund, Energikontoret Skåne 

Kassör: Anna Bengtsson, Länsstyrelsen Skåne

Ledamot: Johan Hörlin,
E.ON 

Ledamot: David Wadst,
Malmö Stad Serviceförvaltningen

Ledamot: Tove Zellman,
Region Skåne

Ledamot: Mikael Dennbo,
Kraftringen

Ledamot: Anders Eriksson Modin, Fojab Arkitekter

Suppleant: Henrik Wulff de la Motte, Malmö muséer

Suppleant: Daniel Magnergård, GruppSol

Suppleant: Sebastian Parfalk,
Svea Solar

Revisor: Kent Lundgren,
Lunds Universitet

Valberedning

Rosa Özgen Sundin,
Ideon Science Park

Cecilia Thapper,
Sustainable Business Hub

Martin Holmén,
C4 Energi Kristianstad

Hedersmedlem

Peter Lindqvist, fd ordförande Solar Region Skåne, Serviceförvaltningen Malmö Stad.
Peter tog 2007 initiativ till Solar Region Skåne och var viktig för den fortsatta utvecklingen av föreningen.

Share This