Om oss

2007 startade Solar Region Skåne: En ideell förening som började som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds Tekniska Högskola. 
Idag finns kansliet på Ideon Science Park Lund. 

Vi vill göra skillnad på riktigt – vi utbildar & sprider kunskap om solenergi, sammanför olika intressenter och förbättrar förutsättningar för solenergi.

Föreningens medlemmar kommer från branschen, kommuner, akademin, forskning och privatpersoner. Styrelsen återspeglar de olika typer av organisationer som är intresserade av solenergi och ska även bidra med kompetens för relevanta solfrågor.   

Nätverk

Solar Region Skåne fungerar som ett nätverk och kunskapscenter för solenergi.

Stöd

En viktig uppgift är att verka för stöd och en fungerande marknad för solenergi.

Aktiviteter

Föreningen anordnar aktiviteter som utbildningar, seminarier, studiebesök & konferenser.

Styrelsen 2023

Ordförande: Staffan Fredlund,
RISE Research Institutes of Sweden

Vice ordförande: Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad

Sekreterare: Gustaf Wiklund, Energikontor Syd  

Kassör: Sara Norman, Öresundskraft

Ledamot: Johan Hörlin, E.ON 

Ledamot: Firas Almatook,
Malmö Stad Serviceförvaltningen 

Ledamot: Caroline Wendel,
Hässleholms Kommun 

Ledamot: Magnus Ericsson, LKP AB

Ledamot: Anders Eriksson Modin,
Fojab Arkitekter

 

Suppleant: Åsa Ahlström Johannesson, Solar Transition

Suppleant: Daniel Magnergård, Raymond Solar

Suppleant: Fredrik Kryhl,
Svea Solar

 

Revisor: Kent Lundgren,
Eslövs Kommun

Valberedning

Rosa Özgen Sundin,
Ideon Science Park

Adam Jomaa, Kraftringen

Martin Holmén,
C4 Energi Kristianstad

 

Hedersmedlem
Peter Lindqvist (fd ordförande & Serviceförvaltningen Malmö Stad), tog 2007 initiativ till Solar Region Skåne

Share This