Event med LFM30 Malmö – Webbinarium Solenergi 13/1/2021, kl 9-11

Nyhet | Publicerad 2020-12-16
Vi startar det nya året tillsammans med Malmöinitiativet LFM30, som arbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Hur jobbar Malmö Stad med solcellsetableringar?
Hur ser beskattningsreglerna vid försäljning av överskottsenergi ut?
Behövs bygglov för solceller i Malmö?
Hur ser fastighetsbranschen på solceller? 

Detta är bara några av de frågor som kommer besvaras av våra huvudtalare:

  • Firas Amatook, Ingenjör förnybar energi från Serviceförvaltningen Malmö Stad
  • Madeleine Edqvist, advokat specialiserad inom energirätt på Mannheimer Swartling
  • Louise Mossum m.fl., bygglovarkitekt från stadsbyggnadskontoret Malmö
  • Staffan Fredlund, miljö- och hållbarhetschef på Wihlborgs Fastigheter
  • E.ON och Kraftringen kommer att ge en inblick i solenergins betydelse i dagens samt framtidens energisystem.

Agenda LFM30s sida om eventet

Anmälan – senast 12 januari, kl 10 genom att skicka mail till: david.edsbacker@kraftringen.se 

 

Mer om LFM30
Byggsektorn står för mer än 20% av Malmös totala klimatpåverkan. I Malmös stads budget 2019 finns ett uppdrag att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. De kommande åren planeras flera omfattande projekt såsom bostäder, skolor, förskolor, infrastruktur och parkeringshus, bland annat genom Sverigeöverenskommelsen och Storstadspaketet. Därför finns det ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör Malmö mer hållbart utan också skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn.

För detta krävs ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter. I Malmös miljöprogram, som antagits av kommunfullmäktige, sägs att Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad och att Malmö som geografi ska vara klimatneutralt 2030. Malmö har som första kommun i Sverige skrivit under Agenda 2030 och har för avsikt att införliva den i kommunens målkedja.

Sveriges första lokala färdplan
De aktörer som väljer att skriva på vår lokala färdplan delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

 

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This