Skåne Solar Award 2020: Lär känna finalisterna!

Nyhet | Publicerad 2020-09-29
På Skånes EnergiTing koras årets solcellsanläggning: I år har Skåne Solar Award fått in hela 11 nomineringar! Vi har pratat med de 3 slutliga finalisterna för att få veta mer om deras anläggningar och hur de resonerar kring hållbarhet och deras framtida solplaner. Vem som vinner kommer vi att få veta på Skånes EnergiTing, den 6:e oktober.

Finalist Västra Ramlösa Skola i Helsingborg
Viktigt att veta: 32 kW stor anläggning & skolans sjätteklassare vann i 2015 soltävlingen som är en del av Helsingborg stads satsning på utökning av solkraft till kommunala fastigheter (Solvision).

Finalist Västra Ramlösa Skola i Helsingborg

Mikael Högberg, som var projektledare för anläggningen på Västra Ramlösa Skola, berättar: ”Inom projektet solvision gjorde vi en inventering av alla kommunala fastigheter för att identifiera vilka som är bäst lämpade för en solcellsanläggning. Vi tittade då inte bara på läget utan även på möjligheten att kunna nyttja elen och att anläggningen skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt.
Att skolan dessutom vann Helsingborg stads soltävling gjorde projektet extra roligt. Skolans fastigheter uppfyllde alla krav på en bra anläggning och vi visste att det fanns engagerade lärare och elever som ville ha en anläggning till sin skola”.

Mikael lyfter också vikten av att man kunnat visa upp skolans solkraft och därmed kunna implementera det i skolans undervisning: ”Anläggningens paneler på gymnastiksalen syns från klassrummen som ligger på skolans tredje våning. Dessutom placerades 6 extra paneler på ett synligt skärmtak på skolgården så att alla elever lägger märke till och blir medvetna om anläggningen. En bildskärm i skolans entré berättar hur mycket el som produceras.”

Tekniska förvaltaren Eric Lindkvist håller koll på anläggningens funktion och produktivitet och är nöjd: ”Anläggningen producerar runt 32 000 kilowattimmar per år och det mesta av elen förbrukas av skolans fastigheter”.

Finalist Mobilia i Malmö – Atrium Ljungberg
Viktigt att veta: 488 kW stor anläggning som ligger på 3 olika fastigheter och Mobilia vill bygga fler.

Finalist Mobila – Atrium Ljungberg

Michael Persson är sedan 2014 teknisk förvaltare på fastighetsbolaget Ljungberg Atrium. Han berättar att solcellsanläggningen på inköpscentret Mobilia är en medveten satsning av företaget då man vill skapa hållbara fastigheter och ”Malmös grönaste handelskvarter”.
”Vi har som mål att effektivisera och sänka vår energiförbrukning rejält och då är solceller en viktig del av våra åtgärder”, säger Michael. Under renoveringen av det populära centret Mobilia passade därför fastighetsbolaget på att bygga en solcellsanläggning. Ledningen i företaget ser sitt hållbarhetsarbete som en medveten och långsiktig satsning: ”Detta är vårt bidrag till klimatutmaningen”.

Michael berättar att man exempelvis valde dyrare monokristallina paneler för att kunna producera så mycket el som möjligt. Designen av anläggningen hade sina utmaningar eftersom det fanns många olika takhöjder och hinder att ta hänsyn till.

Långsiktigt planerar fastighetsbolaget att utöka solcellsproduktionen med upp till 330 kilowatt. Mobilia ska få ännu fler laddstolpar än dagens 75 och det kräver mer el som helst ska komma från den egna elproduktionen.

Finalist LKP Lunds Parkerings AB – Mobilhus Svanen
Viktigt att veta: 1008 solpaneler i en unik & innovativ takkonstruktion

Finalist LKP – Mobilitetshus Svanen

”Att bygga en solcellsanläggning på ett parkeringshus är en utmaning i sig”, skrattar VD Paul Myllenberg. ”Vi vill ha energipositiva fastigheter på minst hälften av vårt bestånd och ett parkeringshus har jättebra ytor för en solcellsanläggning. Så när vi fick chansen att renovera fastigheten så tittade vi på vår andra stora solcellsanläggning på parkeringshuset Dammgården och kom fram till att vi vill testa något nytt.”

Det skapades en helt ny byggnadsteknisk lösning där taket anpassades till solpanelernas utformning. Resultatet blev en otraditionell och okonventionell konstruktion där själva solcellerna är taket som släpper in både ljus och luft. Man har även satsat på en lagringslösning.

Idag erbjuder parkeringsbolaget totalt 300 laddpunkter i Lund, varav 60 finns i det nya mobilitetshuset Svanen. ”Vi vill uppmuntra fossilfria fordon – fler ska det bli”, säger Paul. ”När vi planerade parkeringshuset tänkte vi också på de bostadsrättsföreningar i närheten som har svårt för att kunna erbjuda sina boenden laddplatser. Nu kan de ladda sina bilar här”.

Anläggningen på parkeringshuset har fått mycket uppmärksamhet i media och även infrastrukturministern Thomas Eneroth har tagit sig en titt. ”Vi är ett kommunalt bolag och då har vi även ett samhällsansvar. Framför allt ville testa något nytt”, kommenterar Paul. ”Vi är mycket stolta och förstod att vårt parkeringshus är unikt. Både Stockholms och Borås parkeringsbolag har varit på besök och låtit inspirera sig för egna projekt”.

LKP fortsätter med sitt innovativa grepp och bygger ett nytt mobilitetshus i den växande stadsdel Brunnshög som ska få ett likadant soltak.

 

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This