Skåne Solar Award 2021 – Vinst till Solpunkten i Kristianstad!

Nyhet | Publicerad 2022-04-28

Vi gratulerar vinnaren av Skåne Solar Award C4 Energi med installatören Solkompaniet!

Juryn motiverade sitt val med att solparken ”Solpunkten bidrar till att både nyansera bilden av solparker på jordbruksmark och även till att göra lågeffektiv outnyttjad mark högproducerande. Anläggningen är ett bra exempel på hur solcellsparker även fungerar i stadsnära miljö. Solparken är ett lysande exempel på en solklar placering av storskalig solelproduktion och det är också intressant att flera olika affärsmodeller och ägarkoncept testas i samma park.”

Priset överlämnades på föreningens årsmöte den 30. mars 2022 av jurymedlemmar.

Fler nyheter

Share This