Hej Staffan Fredlund, föreningens nya ordförande!

Nyhet | Publicerad 2019-04-08
På årsmötet den 19 mars valdes Staffan Fredlund till ny ordförande. Staffan har suttit i Solar Region Skånes styrelse som ledamot under förra verksamhetsåret, och jobbar till vardags som miljöchef på Wihlborgs Fastigheter. Här kan du läsa en mini-intervju med honom.

Vad gör du i din nuvarande roll på Wihlborgs och vad är din bakgrund?
Jag arbetar som miljöchef på fastighetsbolaget Wihlborgs där vi både bygger och förvaltar kommersiella fastigheter. I min roll driver jag miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med min verksamhet. En stor del av tiden läggs på att miljöcertifiera våra byggnader och utvecklingsarbete inom miljö- och klimatområdet. Jag medverkar också i olika föreningar och nätverk för Wihlborgs räkning utifrån vår roll som engagerad regionsbyggare. Sitter t.ex. med som ledamot i styrelsen för hållbarhetsnätverket NMC. Läs gärna mer om mig och vårt miljöarbete i Wihlborgs årsredovisning som precis har släppts digitalt.

Hur kommer det sig att du engagerar dig i Solar Region Skåne?
Wihlborgs har under flera år varit verksamma inom föreningen. Vi bygger löpande nya solcellsanläggningar på våra fastigheter och förvaltar naturligtvis de befintliga. Jag ser att föreningen har en viktig roll att fylla som kompetenscentra och för att belysa fördelarna med solceller, både utifrån plånboken men naturligtvis också av klimatskäl som ett robust och förnybart alternativ.

Vilka frågor vill du driva som ordförande?
Det är viktigt att vi landar i vår nya medlemsmodell på ett positivt sätt under året. Vi är beroende av våra medlemmar och medlemsavgifterna för att kunna driva den verksamhetsplan vi har beslutat. Sedan vill jag få fokus på hållbarhetskrav på solcellsanläggningar utifrån var och hur de är producerade. Det tar ju ett tag innan en solcellsanläggning är klimatpositiv utifrån den klimatpåverkan som finns från råvaror, produktion och logistik. Livscykelperspektivet och miljödeklarationer (EDP) behöver utvecklas ytterligare. Sedan ska föreningen alltid vara tilltänkt som nummer ett gällande att kommunicera och kompetensutveckla verksamheter eller intresserade konsumenter inom solceller. Vi ska driva solcellsutvecklingen i Skåne! Vi behöver också hela tiden underlätta hur en intressent kan räkna hem en investering i solceller utifrån olika värden. De ekonomiska aspekterna är viktiga men det kan också finnas andra incitament som t.ex. varumärke, relationsskapande eller miljöskäl.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter för solbranschen framöver?
Vi behöver få en tydlighet gällande bidragsformer för solcellsinvesteringar framöver. Blir det fortsatta nationella bidrag, och på vilken nivå i så fall? Sedan anser jag att vi behöver få en tydlighet nationellt gällande brandskyddskrav vid installationer och drift. Idag görs olika lokala bedömningar av räddningstjänsten vilket är olyckligt. Tror att vi framöver kommer att se en fortsatt stark utveckling av integrerade solceller i fasader och olika smarta byggnadsmaterial.

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This