3 Finalister till Skåne Solar Award 2023

Nyhet | Publicerad 2023-11-10

Juryn har valt 3 finalister till årets Skåne Solar Award. Bland de nominerade har 3 anläggningar gått vidare som har övertygad juryn med sin design, funktion och förmågan till att utnyttja befintliga ytor på ett både smakfullt och effektivt sätt.

Vinnaren presenteras och priset överlämnas den 30:e November 2023 på föreningens årliga julmingel.
Läs mer och anmäl dig här!

Finalist 1 ”Alexander Lukasgatan 1, 272 95, Simrishamn” 
Ägare: Torbjörn Wistrand
Utformning/Installation: E.On
Juryns motivering: En väl anpassad solcellsanläggning till en befintlig byggnad trots att standardmodulmått nyttjats, vilket generellt är en svår kombination. Anläggningen är ett exempel på möjligheten för solcellsanläggningar att anpassas även till välvda former som finns representerat på fler byggnader i vårt samhälle, inte minst sporthallar. Vi vill gärna framhålla eldsjälar som inte ger upp bara för att taket är böjt.

 

Finalist 2 ”Solcellspark på Vista gård i Åhus”
Ägare, utformning, installation: Alight Energy
Juryns motivering: Att nyttja mark till flera syften är en del av EU:s prioriterade satsningar för utbyggnaden av solenergi i medlemsländerna, så kallat ”Multiple use of spa.ce” i EU Solar Energy Strategy. Att kombinera solbruk och betesmark är helt i linje med dessa ambitioner. Att samtidigt erbjuda bete utan kostnad bidrar till den ekonomiska lönsamheten för våra bönder och därmed till livskraft i denna oumbärliga näring.

Skåne behöver mer förnybar el vilket Solparken på Vista Gård bidrar med. Att kombinera elproduktion och fårskötsel är genialt och bör uppmuntras.

 

Finalist 3 Emil Sällvik i Staffanstorp
Ägare: Emil Sällvik
Utformning/Installation: Svea Solar
Juryns motivering: Utbyggnaden av solel skall primärt ske i vår redan bebyggda miljö, det är ett prioriterat mål inom EU:s solenergistrategi och solcellsanläggningar på byggnader ska alltid premieras före alternativet att ta mark i anspråk. Gården i Staffanstorp är ett föredömligt exempel på detta, en välplanerad anläggning på en stor takyta, istället för att ta tillgänglig mark i anspråk som annars kan ligga jordbruksverksamheter nära till hands. Förhoppningsvis ett gott exempel som kan inspirera andra lantbrukare.

 

 

 

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This