3 finalister – vi belönar & lyfter skånsk solkraft med Skåne Solar Award 2021!

Nyhet | Publicerad 2021-11-04

Varje år prisar Solar Region Skåne den bästa skånska solanläggning. Nu har juryn vald 3 finalister och vinnaren koras den 25:e november 2021 på föreningens stora julmingel på Ideon Science Park i Lund.
Årets anläggningar utmärker sig med en ny estetik och att ägarna testar oprövade koncept genom att placera solkraft på nya platser.  

Skåne är den regionen där det har byggts näst mest solkraft i 2020, visar Energimyndighetens statistik. I takt med det nya gröna avdraget och att skattebegränsningen för större anläggningar höjdes till 500 kW byggs det nu solkraft som aldrig förr: Föreningen ser att behovet för bättre elförsörjning och högre elpriser kommer bidra ännu mer till ett växande intresset för lokal solelproduktion. Därför vill  Solar Region Skåne uppmärksamma och belöna solkraftsinsatser i Skåne. Vinnaren för Skåne Solar Award får äran, 10.000 kr och en plakett medans arkitekten och installatören belönas med ett diplom.

Hur vinner man Skånes finaste solpris?
Alla solkraftläggningar som byggdes föregående år i Skåne kan nomineras. Juryn består  av olika svenska solexperter som utvärderar de tävlande. Juryn bedömer efter kriterier som design och funktion, och hur innovativa koncept och lösningarna är.
Samtidigt tar juryn hänsyn till anläggningarnas förutsättningar: Särskilda insatser för att skapa intresse och uppmärksamhet och som främjar solkraftens utbyggnad bedöms som speciellt positiva. Det betyder dock inte att finalisterna behöver bli häftigare för varje år utan nomineringarna jämförs utifrån årets konkurrens.

Årets finalister

Finalist 1: P-Huset Godsmagasinet
Solcellsanläggning på ett parkeringshus i Malmö
Ägare: P- Malmö, byggt av Rexel / Storel

P-Huset Godsmagasinet är ett exempel för spännande arkitektur där solpaneler integrerats i byggnadens fasad. Här visas hur laddning av elbilar och solceller kan gå hand i hand och man lyckas få in solceller i både fasad och taklösning som leder till en ökad möjlighet till elproduktion inne i staden. Installationen har en estetiskt tilltalande fasad där solcellerna blir en integrerad del av designen av byggnaden. Anläggningen inspirerar i diskussionen om hur man kan använda alternativa paneler på annorlunda sätt.”

Finalist 2: Solparken Solpunkten
Solcellsanläggning på mark i Kristianstad
Ägare: C4, byggt av Solkompaniet  
  

 ”Ett inspirerande projekt som visar på hur stora markytor som är mindre lämpliga för odling kan nyttjas optimalt för storskalig solkraft. Då marken är lågeffektiv som odlingsyta kan markanvändningen ändå göras effektiv med hjälp av solceller, men skörden består av el i stället för spannmål. Solpunkten är väl anpassad till kringliggande miljö och läget utmed en högtrafikerad väg bidrar till att väcka intresse för solenergi och levandegör och drar uppmärksamheten till en annars ganska anonym yta.

Solpunkten är därför den anläggning som är mest komplett utifrån samtliga bedömningskriterier: Synlighet, innovativa koncept med sin affärsmodell, och genom medlemmarna bygger anläggningen intresse och engagemang hos invånarna. Skånes största solcellspark i Skåne under 2020 är en bra symbol för den växande trenden ”storskaliga solcellsparker” – för att utnyttja solelens potential behöver även mark nyttjas. Parken visar dessutom också på ett bra sätt hur solcellsparker kan öka värde på mark som är svårutnyttjad på andra sätt.”

Finalist 3: HSB Sundsfastigheter Malmö Turning Torso
Solcellsanläggning på ett garage tillhörande Turning Torso i Malmö
Ägare: HSB Sundsfastigheter, byggt av Soltech Energy Solutions 

”En imponerande anläggning som är vacker för ögat: Här används en redan byggd yta för solcellsinstallation och man testar ett nytt koncept genom kombinationen av sedumtak och solpaneler. Det är intressant att utvärdera hur denna lösning fungerar och som går före andra solprojekt. Den estetiskt tilltalande installationen är en fin sammanhållande komposition med sedumtaket och inspirerar med en imponerande stor anläggning mitt i ett tätbebyggt bostadsområde.

Ett samspel som skapar intressant dynamik: Installationen gör solceller och sedumtak till en attraktiv lösning i stadsmiljö. Anläggningen är ett bra användande av alternativmark och ligger i linje med det hållbarhetsarbete som ägaren eftersträvar, vilket kan ge uppmärksamhet och diskussion om projektets förutsättningar, bidrag och energiproduktion. ”                 

Skåne Solar Award 2021 – Jury

Mikael Dennbo, innovations- & hållbarhetsstrateg, Kraftringen

Sara Norman, produktchef sol, ladd & lagring, Öresundskraft

Peter Birch-Jensen, sol- & affärsspecialist lantbruk, Länsförsäkringar Skåne

Erik Wallnér, VD & grundare, Solcellskollen

Madeleine Edqvist, advokat & energirättsspecialist, Mannheimer Swartling

Alexandra Hagen, VD & arkitekt, White Arkitekter

 

Fler nyheter

Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte 2024 - läs också i vår kalender! Här kan du anmäla dig & få mer information Motioner & frågor skickas...

läs mer
Share This