Latest Past Evenemang

Kallelse till årsmötet 2024

Ideon Sccience Park - Alfa (Forum) Scheelevägen, Lund

Anmälan - klicka här 9:00 – 9:30 Mingel 9:30 – 10:20 Program Sara Larsson, CheckWatt: Det nya energilandskapet – visioner för solkraften Tove Zellmann, Region Skåne & Solar Region Skåne: […]

Solen Runt – Agrivoltaics 3: Ekonomi & markarrende + studiebesök

Sjöbohem Hemvärnsgård 28B Sövdeborgsvägen, Sövde

Välkommen till mer Agrivoltaics med Solar Region Skåne, Sustainable Business Hub & LRF Syd: Hur ska markägare fundera kring lönsamhet, vad är viktigt innan man skriver på ett arrendeavtal? Förmiddagen […]