Fortsatt stark utveckling för solenergin i Skåne

Nyhet | Publicerad 2016-03-23
Under 2015 växte solenergin i Skåne med 57 %, och den totala installerade effekten från skånska solcellsanläggningar uppgick till 13 403 kW vid årsskiftet 2015/2016.

Resultatet av Solar Region Skånes årliga kartläggning av skånska solcellsanläggningar visar på en ökning med 57 % sedan föregående år, både i antal anläggningar och efter anläggningarnas storlek (kW). Totalt fanns 948 solcellsanläggningar anslutna till det skånska elnätet vid utgången av 2015, med en total sammanlagd effekt på 13 403 kW. På ett år kan dessa solceller producera ca 12 miljoner kilowattimmar förnybar el från solen. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 2400 skånska familjer!

Ännu står el från solceller bara för en ytterst liten del av den totala elanvändningen i Skåne; ca 0,1 %, men med nuvarande ökningstakt kan solceller inom några år utgöra en mer betydande del av Skånes elförsörjning. Kartläggningen bygger på uppgifter från alla skånska elnätsföretag och ger därmed den mest heltäckande bilden av nätanslutna solcellsanläggningar. Läs mer här och se installerad solenergi för alla skånska kommuner.

Fler nyheter

Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen till årsmötet den 29 mars på Ideon Science Park Lund:  Du hittar mer information &  alla underlag här    Anmälan &...

läs mer
Årsmöte 2023 – save the date!

Årsmöte 2023 – save the date!

Välkommen till Solar Region Skånes årsmöte den 29 mars, kl 13:30 - anmäl dig här! Vi börjar med mingel och föredrag som är öppet för alla...

läs mer
Share This